502 کیلوگرم مواد خام دامی غیربهداشتی در اراک کشف شد

دکتر محمدرضا جوانمرد روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این میزان فرآورده غیربهداشتی خام دامی در 24 ساعت اخیر در راستای اجرای طرح بازرسی بهداشتی شبکه دامپزشکی شهرستان اراک از واحدی تولید، عرضه و فرآوری محصولات دامی این شهرستان کشف و ضبط شده است.
وی ادامه داد: در این بازدید ها 74 کیلوگرم گوشت قرمز، 9 کیلوگرم گوشت مرغ، پنج کیلوگرم آلایش مرغی، هفت کیلوگرم ماهی و هفت کیلوگرم تخم مرغ فاقد هویت و 400 کیلوگرم کتف و بال مرغ تاریخ گذشته از واحدهای عرضه سطح شهرستان اراک کشف و با حکم مقام قضایی معدوم شد.
رئیس شبکه دامپزشکی اراک خاطر نشان کرد: در جریان بازرسی از واحد های عرضه و تولید محصولات دام و طیور و معرفی چهار واحد متخلف به مقام قضایی شامل یک واحد عرضه طیور بومی به صورت دستفرشی به 35 میلیون ریال بدل از سه ماه حبس، یک واحد مرغ فروشی غیر بهداشتی به 50 میلیون ریال جریمه، یک واحد مرغداری غیر مجاز به 6 ماه حبس به مدت یک سال تعلیق یک و یک مرغداری غیر مجاز دیگر به 18 میلیون ریال جریمه بدل از حبس محکوم شدند.
کلانشهر اراک با 650 هزار نفر جمعیت از سه بخش مرکزی و ساروق و معصومیه تشکیل شده است.
استان مرکزی با 12 شهرستان، و یکهزار و 539 روستا، دارای 622 واحد مرغداری صنعتی، 491 واحد گاوداری صنعتی و 191 واحد کارگاه پرورش آبزیان است.
×